Vzpera ZN

Výška

200cm, 250cm

Popis

Používa sa pre podporu stĺpikov pri napínaní pletiva. Vzpera sa dodáva s kompletným príslušenstvom na prichytenie k stĺpiku.

Vzpera je obojstranne pozinkovaná.