Plot Tehla spĺňa najnáročnejšie kritéria. Vzor tehla nadväzuje na dlhoročnú tradíciu stavania domov z tehál.